Rabu, 01 Mei 2013

Contoh Pidato Bahasa jawa Hari pendidikan Nasional

Contoh Pidato Bahasa jawa Hari pendidikan Nasional ,mungkin sudah banyak ya yang ngeshare tentang pidato hari pendidkan nasional, namun untuk melengkapi postingan di blog saya , saya juga akan mebagikan sebuah Contoh Pidato Bahasa jawa Hari pendidikan Nasional, dan  mungkin saya juga pernah ngeshare pidato ini di blog saya yang lainnya dan sudah banyak yang mencopy nya, nah dari pada banyak ngomong lihat saja pidatonnya di bawah ini, semoga bermanfaat.

PENGETAN DINTEN PENDIDIKAN NASIONAL

Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.
Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi.

Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani.

Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika.

Pangetan dinten pendidikan nasional sanget tumrap kula panjenengan sadaya. K.H Dewantara,pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa pendidikan wonten negara indonesia.

ing pengetan hari pendidikan punika sumgga kita sedaya tansah eling marang jasanipun bapak pendidikan nasional yaiku bapak kh. deawantara, amargi jasa-jasa nipun kita sedaya saged lumampah lan sekolah, mugi-mugi pendidikan wonten negara kita tansah maju,lan saged tumindak beccik amargi pendidikan ingkang sae

Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah siswa-siswi ingkang saged kiprah kadi lan pemerus bangsai. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah.

Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang, sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Kh dewantara ingkang luhur punika

Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

Nah sekian Contoh Pidato Bahasa jawa Hari pendidikan Nasional, ini merupakan tugas saya dulu di sekolahan loh,  semoga Contoh Pidato Bahasa jawa Hari pendidikan Nasional, dapat bermanfaat

Pidato Contoh Pidato Bahasa jawa Hari pendidikan Nasional, dapat anda temukan dengan kata kunci:

 • Contoh pidato bahasa jawa
 • Pidato bahasa jawa
 • Pidato tema pendidikan nasional
 • Pendidikan nasional
 • Pidato tema hari pendidikan nasional
 • Peringatan hari pendidikan nasional
 • Hari pendidikan nasional
 • Tema pidato bahasa jawa
 • Contoh pidato bahasa jawa
 • Pidato sma 
 • Contoh pidato anak sma
 • Contoh pidato anak smp
 • Pengatan hari pendidikan nasional 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar